VABILO NA VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

VABILO NA VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani starši,

vabimo Vas k vpisu Vašega otroka v 1. razred za šolsko leto 2021/22.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so starši dolžni vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let. Letos vpisujemo otroke, rojene v letu 2015.

Vaš naslov stalnega oz. začasnega bivališča sodi v šolski okoliš Osnovne šole in vrtca Ankaran.

Tudi v primeru, da želite svojega otroka vpisati na drugo šolo (npr. v primeru selitve) ali pa bi šolanje odložili iz utemeljenih razlogov, je potrebno otroka najprej vpisati v našo šolo, pri vpisu pa nas pisno obvestite o vaši nameri. Obrazci so na naši spletni strani (Starši/Svetovalna služba/Vpis v 1. razred)

Vpis  otrok v 1. razred osnovne šole bo potekal

v TOREK, 16. februarja  2021 in v SREDO, 17. februarja 2021

v pisarni šolske svetovalne delavke po predhodni najavi.

Morebitno zadržanost sporočite na elektronski naslov: mateja.rejc@osv-ankaran.si.

 

Natečaj EX-TEMPORE 2005

Vljudno vabljeni.

 

Šolska svetovalna delavka                                                                  Ravnateljica

           Mateja Rejc                                                                         Željka  Adamčič