Odjava obrokov

Starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavite (npr. če otrok zboli itd.).

Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan prej do 9. ure, kosilo pa istega dne do 9. ure.

Sprejemanje klicev od 7:30 do 9:00.

Telefon: 05 662 66 84

Elektronska pošta: odjava.prehrane@osv-ankaran.si 

Za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih idr. tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.