Svetovalna služba

Na svetovalno službo se obrni, kadar ne veš:

  • kako se je treba učiti, 
  • kako se je treba pogovarjati s sošolci,
  • kako se je treba pogovarjati z učitelji,
  • kako se je treba pogovarjati s starši,
  • kako se je treba lotiti uresničevanja lastnih ciljev.

V naši šoli s teboj sodeluje in ti svetuje pedagoginja Mateja Rejc.

Telefon: 05 662 66 83

Svetovalna služba sodeluje tudi z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami, ki ti prav tako lahko pomagajo.

S svetovalno službo sodeluješ pri vpisu v 1. razred osnovne šole oz. v 1. letnik srednje šole. V 9. razredu zate organizira obisk dijakov in profesorjev, ki predstavijo različne srednje šole pri urah oddelčne skupnosti.


Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21

Razpis


Karierna orientacija

SKLEP - rokovnik za vpis v 20-21

Rokovnik za prijavo in vpis v SS

Rokovnik 2021

Razpis za vpis v programe nižjega srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

Sklep o novih merilih v primeru omejitve vpisa