Prehranske prilagoditve

Šola sestavo malice ustrezno prilagodi tistim učencem, ki skladno s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih tovrstno prilagoditev potrebujejo, preostale obroke pa prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi.