NPZ

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja poteka v mesecu maju in je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

Učenci 6. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razreda preverjajo znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga s sklepom določi pristojni minister.

 

Datumi preverjanja:

 

 

Slovenščina

6.razred

9. razred

7. 5. 2024

Matematika

6. razred

9. razred

9. 5. 2024

Tuj jezik

6. razred

 

13. 5. 2024

Likovna umetnost

 

9. razred

13. 5. 2024

 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom določila tretji predmet, ki se bo preverjal na posamezni osnovni šoli. Za vsako osnovno šolo v Sloveniji je bil v šolskem letu 2023/2024 izbran eden izmed naslednjih štirih predmetov: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.  Za našo šolo je bil izbran predmet likovna umetnost.

Seznam – izbor tretjega predmeta po šolah

Naknadni rok NPZ je bil s šolskim letom 2013/2014 ukinjen.

————————————————–

Več o NPZ si lahko preberete na straneh Državnega izpitnega centra, RIC.

Splošne informacije

Koledar NPZ

Publikacija za učence in starše

Več o NPZ – spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

————————————————–

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Novo splošno navodilo (velja od šolskega leta 2015/2016 dalje):
Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal piši-briši, saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.

SLJ, TJA, ZGO, LUM:
 Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

MAT:
Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
Raba žepnega računala ni dovoljena.
 Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja. (9. r.).