Svetovalna služba

Svetovalna služba:

  • za vašega otroka vodi vpisni postopek v osnovno in srednjo šolo, pri opravljanju poklicnega svetovanja pa se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje;
  • z vami sodeluje in vam svetuje pri reševanju učne, vzgojne idr. problematike;
  • usmerja vas v ustanove za pomoč učencem s težavami;
  • pošilja prijave za vpis vašega otroka v srednje šole ministrstvu;
  • pomaga vašemu otroku pri pridobivanju štipendije.

V naši šoli z vami sodeluje in vam svetuje pedagoginja Mateja Rejc.

Telefon: 05 662 66 83