Šolsko gradivo

Delovni zvezki in učni pripomočki

Seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov objavi šola na koncu posameznega šolskega leta za naslednje šolsko leto.

- Izjava staršev

- Naročilo US 20-21

- Seznam DZ - kupijo starši 20-21

- Seznam gradiv

NAROČILA šolskega gradiva preko spleta

Naročila učnega gradiva in šolskih potrebščin na navedeni spletni strani Kopije – nova. V polju HITRA NAROČILA izberite šolo in razred ter naročite delovne zvezke in šolske potrebščine.

https://www.kopija-nova.si/

https://www.libris.si/c1193/Narocilo-delovnih-zvezkov?g=1277

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad, v katerega je vključen izbor učbenikov, objavljenih v Katalogu učbenikov za osnovne šole. Iz učbeniškega sklada si učenke in učenci lahko izposojajo učbenike brezplačno. Prejmejo jih v prvih dveh tednih v septembru.

- Seznam gradiv v učbeniškem skladu 20-21