Šola za starše

Program šole za starše OŠ Ankaran

 

2. 10. 2023  Želimo si samostojnega in odgovornega otroka

Na kaj moramo biti pri vzgoji pozorni? Koliko odgovornosti lahko prevzema otrok v različnih starostnih obdobjih? Kdaj otrok lahko prevzame popolno odgovornost za šolsko delo? Kdaj gre otrok lahko sam na igrišče? Kaj pa kazni in posledice?

6. 11. 2023 Kako pomagati otroku pri postavljanju ciljev?

S tem, ko otroka naučimo postavljati cilje, mu bomo pomagali, da bo znal načrtovati svoje aktivnosti preko celega tedna, meseca, leta? Postavljanje ciljev je temeljna strategija vseh uspešnih in odgovornih ljudi. Kako potem te cilje realizirati, kako ovrednoti? Kako otroku znanje s tega področja pomaga pri izbiri srednje šole in poklica? 

8. 1. 2024  Kakšna je vloga staršev pri tem, da otrok ne postane žrtev nasilja ali nasilnež? 

V zadnjem obdobju se srečujemo s porastom nasilnih vedenj med mladimi. Zelo veliko nasilja se je preneslo na medmrežja. Če se je pojavilo veliko nasilja med mladimi, se sprašujemo kaj lahko odrasli storimo, da do tega ne bi prišlo. Kaj pa žrtve? Kaj, če se je naš otrok znašel v vlogi žrtve? Kako ga opolnomočiti in mu pri tem pomagati.

5. 2. 2024  Otrok nima motivacije za učenje

Od kje izhaja motivacija? Ali je učenje lahko zabavno? Ali pomaga, da otroka nagrajujemo za dobljeno oceno? Kdaj, koliko in kako naj se otrok uči? 

4. 3. 2024  Kako naj se pogovarjam z otrokom, da me bo slišal?

Ohranjanje stika tudi skozi najstniško obdobje je ključ do tega, da ohranimo nadzor nad njim in da se bo razvil v zdravo, psihofizično osebnost. Katere sestavine mora imeti dober pogovor? Ali znamo prisluhniti svojemu otroku? Kako postaviti meje? Njemu ali sebi?

2. 4. 2024  Ali sem dober starš, če moj otrok ni vedno srečen?

Zakaj otroku težko postavimo meje? Kaj pomeni čustveno izsiljevanje? Katera čustva so dovoljena pri otroku, katera ne? Katera vedenja so dovoljena in katera ne? Kako lahko starši reguliramo svoja čustva? 

6. 5. 2024  Vzgoja v času krize, stiske, katastrofe, tragedije 

V zadnjem obdobju se srečujemo z različnimi dogodki in pojavi na katere nimamo vpliva. Zgodijo se.  Kako se o tem pogovarjati z otrokom? Kako ga slišati? Na kaj naj bosta starša pozorna ob ločitvi? Kaj takrat potrebuje otrok?

 

 

PREDAVATELJICA

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije Transakcijske analize, NLP Coach, Praktik s področja Teorije izbire in že več kot 30 let svetovalna delavka na osnovni šoli.Vljudno vabljeni!


Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran