Šola za starše

Šola za starše v šolskem letu 2022/23 (univ.dipl.pedagog Neva Strel Pletikos)

 

Izobraževanje »Šola za starše« je zasnovano v obliki večih srečanj, na katerih starši spoznajo ključne informacije, ki jih bodo v pomoč pri vzgoji osnovnošolskega otroka.

Izobraževanje vključuje znanja iz področij pedagogike, psihoterapevtske smeri Transakcijska

analiza, razvojne psihologije in nevrologije.

 

NAMEN IZOBRAŽEVANJA

Namen izobraževanja je staršem predstaviti najnovejša strokovna spoznanja in spoznanja iz

prakse, ki jim bodo pomagala pri vzgoji njihovega otroka v samozavestnega, zdravega in

zadovoljnega otroka.

Vzgoja je področje na katerem se veliko zanašamo na svojo intuicijo. To je velikokrat zelo

koristno – v določenih primerih pa z zanašanjem na intuicijo težave le še poslabšamo. Zato

bomo na izobraževanju predstavili vzgojne pristope, ki preverjeno delujejo in vam omogočajo,

da se z otrokom globlje povežete, kar je temelj vzgojnega delovanja.

Izpostavili bomo tudi pomen in koristi sodelovanja z zaposlenimi v šoli, kaj narediti, ko pride

do otežene komunikacije in zakaj je za otroka koristno, da starš zgradi dober odnos z

zaposlenimi v šoli.

 

3. 10. 2022 ob 17.30 organiziramo uvodno predavanje za starše z naslovom Kaj potrebuje

otrok v sodobnem času? Po srečanju bomo starše povabili na cikel mesečnih srečanj, ki so

predstavljena v nadaljevanju.

 

VSEBINE SREČANJ

 

1. 24. 10. 2022, od 17:00 do 19:00 - Kakšen je moj vzgojni slog in na kaj vse vpliva?

 

- Prepoznavanje vzgojnih slogov in vzorcev, ki jih nosimo iz otroštva.

- Moč pohvale.

 

2. 28. 11. 2022, od 17:00 do 19:00 – Starševska vedenja in njihov vpliv na otrokovo

šolsko prilagojenost. (Kim Pletikos Pucer, mag. psih.)

 

- Osnove starševskih vedenj, njihov vpliv na otrokov razvoj in na šolsko prilagojenost.

- Vloga očeta pri vzgoji. Zakaj so otroci očetov, ki so aktivno vključeni v vzgojo bolj

uspešni v šoli in so pogosteje vključeni med vrstnike?

- Zakaj kazni niso učinkovite, ko želimo spremeniti otrokovo vedenje? Kaj lahko

naredimo namesto tega?

 

3. 19. 12. 2022, od 17:00 do 19:00 - Kako naj se z otrokom pogovarjam, da me bo

slišal?

- Ali so moje vrednote tudi otrokove vrednote?

- Kakšne so potrebe današnjih otrok? Kdo jih zadovoljuje?

- Komunikacija z otrokom iz različnih ego stanj.

 

4. 23. 1. 2023, od 17:00 do 19:00 - Ali sem dober starš, če moj otrok ni vedno srečen?

 

- Kako lahko vplivam na oblikovanje učnih in delovnih navad ne glede na starostno

stopnjo otroka?

 

5. 13. 2. 2023, od 17:00 do 19:00 - Psihološki razvoj osnovnošolskega otroka (Kim

Pletikos Pucer, mag. psih.)

- Temeljne značilnosti psihološkega razvoja v času osnovnošolskega šolanja.

- Kako lahko starš podpre psihološki razvoj svojega otroka?

- Anksioznost, strah pred ocenjevanjem, učenci s posebnimi potrebami, motnje

prehranjevanja, ... Kako lahko otroku pomagamo?

 

6. 27. 3. 2023, od 17:00 do 19:00 - Kaj pa starši, kako lahko poskrbimo zase, da ne

bomo izgoreli? (univ.dipl.pedagog Neva Strel Pletikos)

- Kje izgubljamo energijo pri vzgoji, kje jo lahko pridobimo? Kdo bo poskrbel za našo

srečo?

 

7. 17. 4. 2023, od 17:00 do 19:00 - Oblikovanje učnih navad in učinkovito

sodelovanje z učitelji – kdaj in do kdaj je potreben nadzor nad učenjem?

(univ.dipl.pedagog Neva Strel Pletikos)

- Kaj pomeni nadzor nad učenjem?

- Kaj pomeni učinkovito sodelovanje z učitelji?

 

8. 22. 5. 2023, od 17:00 do 19:00 - Kako otroka zaščititi pred raznimi oblikami

zasvojenosti in drugimi težavami (npr. motnjami hranjenja)?

- Kaj pomeni zasvojenost, kako jo prepoznamo? Kaj vpliva na motnje hranjenja in kako lahko ukrepamo?

 


Vljudno vabljeni!             


Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran