Šolsko glasilo

Prispevke za šolsko glasilo pripravljate učenci od 1. do 9. razreda.

Ureja jih uredniški odbor novinarskega krožka, ki ga lahko obiskujete učenci od 6. do 9. razreda.

Vaše novinarsko delo usmerja mentorica šolskega glasila Nada Đukić