Šolsko gradivo

Delovni zvezki in učni pripomočki

Seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov objavi šola na koncu posameznega šolskega leta za naslednje šolsko leto.

UČBENIKI 2023/24

DELOVNI ZVEZKI 2023/24

SEZNAM POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/24


NAROČILA šolskega gradiva preko spleta

Naročila učnega gradiva in šolskih potrebščin na navedeni spletni strani Kopije – nova. V polju HITRA NAROČILA izberite šolo in razred ter naročite delovne zvezke in šolske potrebščine.


Kopija nova

Mladinska knjiga

Libris

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad, v katerega je vključen izbor učbenikov, objavljenih v Katalogu učbenikov za osnovne šole. Iz učbeniškega sklada si učenke in učenci lahko izposojajo učbenike brezplačno. Prejmejo jih v prvih dveh tednih v septembru.