Skupnost učencev

Skupnost učencev

Učenci uveljavljate svoje pravice in interese v okviru skupnosti učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volite v skupnost učencev šole po dva predstavnika oddelka.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.

Sodelovanje učencev v skupnosti učencev šole spodbuja mentorica Mateja Rejc.

Otroški parlament

To je javna tribuna učencev s temo, ki jo izberete osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu.

V otroškem parlamentu sodelujete osnovnošolci, ki so vam v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci idr., zunaj šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoje mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, v katerem živite, se šolate ali preživljate prosti čas. 

Deluje v obliki zasedanj, ki potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberete delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa izberete delegacijo za regijski otroški parlament. Predstavniki regijskega otroškega parlamenta zastopate interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Več preberite tukaj