PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/21

Spoštovani starši, dragi otroci in učenci, 

 

pred pričetkom novega šolskega leta Vas najprej vse lepo pozdravljam in obveščam, da trenutno kaže, da se 1.septembrom prične naše delo v prostorih vrtca in šole.

Epidemiološka slika v državi je taka, da moramo izvajati našo dejavnost tako, da omejimo možnost okužbe z virusom COVID-19.

S strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, Zavoda za šolstvo RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo pridobili usmeritve in priporočila, ki bodo našim otrokom in učencem omogočali varnejše bivanje v vrtcu in šoli.

 

Dejavnosti v OŠV Ankaran bodo potekale po modelu B. To pomeni, da se izobražujejo vsi učenci in pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanja preventivnih ukrepov.

Prav tako velja za vrtec, da so v vrtcu vsi otroci po skupinah, vendar pod določenimi pogoji in ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19.

 

Protokol ob izvajanju modela B

 

1. V vrtec in v šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

2. Starše otroka ali učenca, ki se v vrtcu ali v šoli počuti slabo, pokličemo, da pridejo ponj. Otrok oz. učenec počaka v za to določenem prostoru.

3. Pred vstopom v prostore našega zavoda si razkužimo roke. Učenci nad 12 let ter odrasli nosimo zaščitno masko. Obvezno je redno umivanje rok in razkuževanje rok pri učencih 2. in 3. triade ter odraslih. 

4. V šolo vstopajo le starši prvošolcev, in sicer le ob prihodu. Po končanem pouku ali podaljšanem bivanju lahko otroka pričakate pred vhodom v šolo ob določenih urah.

5. Pouk poteka za učence le v matični učilnici.

6. Malica poteka v učilnici.

7. Odmori potekajo na ločenih lokacijah.

8. Pouk športa poteka predvsem na zunanjih površinah, lahko tudi v telovadnici

9. Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli ali okolici šole.

10. Šole v naravi se izvajajo glede na razmere na destinaciji.

11. Delovanje šolske knjižnice poteka ob upoštevanju higienskih ukrepov.

12.Učenci si šolskih potrebščin in drugih predmetov med seboj ne sposojajo oz. če ne gre drugače jih razkužijo pred uporabo.

13. Varstvo vozačev poteka v prostoru, ki je za to dejavnost določen in je učencem zagotovljena priporočena razdalja.

14. Pri morebitni udeležbi na dogodkih se otroci oz. učenci različnih skupin oz. oddelkov ne mešajo in jim je zagotovljena ustrezna razdalja.

15. Individualna in skupinska pomoč se izvaja samo z učenci istega oddelka. Medvrstniška pomoč se izvaja z učenci istega oddelka ali na daljavo.

16. Učenci v učilnici ne nosijo maske. Učitelji in drugi strokovni delavci nosijo zaščitne maske, ko ne morejo zagotoviti najmanj 1,5 m razdalje oz. v skupnih prostorih.

17. Govorilne ure in roditeljski sestanki za staršev učencev naše šole potekajo na daljavo.

 V vrtcu bo izpeljan prvi roditeljski sestanek po skupinah, krajše informativne narave, z upoštevanjem higienskih ukrepov.

18. Sestanki zaposlenih potekajo na daljavo ali v živo, vendar s priporočeno razdaljo in z uporabo maske.

 

S skupnim prizadevanjem in odgovornim ravnanjem lahko naredimo veliko.

 

Vsem želim zdravo, mirno in uspešno šolsko leto.

                                                                                                 Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran