Pouk na daljavo od 6. do 9. r.

Spoštovani, 

zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno, in sicer v osnovnih šolah: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo.

Vsa komunikacija bo potekala po eAsistentu, pouk v Arnesovih spletnih učilnicah in po videokonferenčnem sistemu ZOOM.

Verjamemo,da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati trenutno epidemiološko situacijo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.                      Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran