Svet staršev

Za organizirano uresničevanje vašega interesa v zavodu deluje Svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolite na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dá mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednica Sveta staršev je Kristina Nocent

ŠKOLJKA

Nika Potrbin

MORSKA ZVEZDA

Tina Bajić

MORSKI JEŽEK

Jasna Jug

RAKOVICA

Nika Dolenc

MORSKA ŽELVA

Patricija Stipanič

RIBA

Mateja Jerman

DELFIN

Iris Bilas

1.a

Matjaž Barut

1.b

Anja Stanić

2.a

Ivana Batistić

3.a

Mojca Gabrijelčič

4.a

Kristina Nocent

4.b

Nataša Mahne

5.a

Tom Vigini

6.a

Veronika Minarikova

6.b

Manca Vovk

7.a

Tanja Knap

7.b

Sabina Palić

8.a

Metka Žvanut

8.b

Mojca Gabrijelčič

9.a

Elena Benčič

9.b

Petra Satler

Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2023/2024

Zapisnik 11. redne seje Sveta staršev, 18. 9. 2023.pdf

Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2022/2023

Zapisnik 10. redne seje Sveta staršev, 5. 6. 2023.pdf

Zapisnik 9. redne seje Sveta staršev, 6. 3. 2023.pdf
Zapisnik 1. izredne seje z dne 6.10.2022

Zapisnik 8. redne seje Sveta staršev, 19. 9. 2022.pdf

Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2021/2022

Zapisnik 7. redne seje Sveta staršev, 7. 6. 2022.pdf

Zapisnik 6. redne seje Sveta staršev, 15. 3. 2022.pdf
Zapisnik 5. redne seje Sveta staršev, 14. 2. 2022.pdf
Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev, 30. 9. 2021.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2020/2021

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 21. 9. 2020.pdf

Zapisnik 1. dopisna seje Sveta staršev, 5. 2. 2021.pdf

Zapisnik2. redne seje Sveta Staršev, 3. 3. 2021

Zapisnik 3. redne seje Sveta Staršev, 7. 6. 2021


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2019/2020

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 17. 9. 2019.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2018/2019

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 10. 6. 2019.pdf

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev, 27. 3. 2019.pdf

Zapisnik 1.redne seje Sveta staršev, 20.9.2018.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 26. 9. 2017.pdf

Zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev, 7. 12. 2017.pdf

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev, 3. 4. 2018.pdf


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2016/2017

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 22. 9. 2016

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 27. 10. 2016

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 16. 1. 2017

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 23. 1. 2017