20.11.2023

Učenci berejo otrokom v vrtcu

V petek, 10. 11. 2023,  so v vrtcu potekale bralne dejavnosti z učenci naše osnovne šole. Enkrat mesečno bo namreč v sklopu knjižnične izposoje potekalo branje učencev našim predšolskim otrokom. Tako bomo dan za knjigo lepo povezali z medvrstniškim sodelovanjem, pletli bomo prijateljske vezi in krepili veselje do branja.

 

Prvi so nas obiskali učenci 5. razreda.  V skupinah rakovic, morskih želvic, ribic in delfinov so učenci sami ali  v dvojicah prebrali zgodbico, primerno starosti otrok, otrokom pa prikazali tudi ilustracije. Prebrano vsebino so na koncu obnovili s pomočjo vprašanj, ki  so jih pripravili.

 

Ta prav posebni obisk je navdušil otroke, vsi so pozorno prisluhnili in sodelovali. Tudi strokovni delavci so pohvalili učence, saj so  izvedli dejavnost več kot odlično. 

Fotogalerija