17.11.2023

Slovenski tradicionalni zajtrk

Danes je po slovenskih osnovnih šolah, vrtcih in ostalih izobraževalnih ustanovah potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavljajo ga slovenski kruh, mleko, maslo, med in jabolka.

Gre za medresorski projekt, v katerem sodeluje petnajst partnerjev, vodi ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Osnovni cilj  projekta je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Projekt je v trinajstih letih postal dobro poznan in zagotovo pomembno prispeva k temu, da generacije otrok rastejo ob zavedanju pomena slovenskega kmetijstva in pridelave hrane.

Našim učencem so se v spodbudo in podporo projektu pri tradicionalnem slovenskem zajtrku pridružili tudi: predsednik Zadružne zveze Slovenije g. Borut Florjančič, predsednik Kmetijske zadruge Agraria, g. Luka Parovel in župan občine Ankaran g. Gregor Strmčnik.

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije: »Naša odgovornost in dolžnost je, je da otrokom in mladim povemo in pokažemo kako pomembno je  spoštovanje slovenske hrane, njene kvalitete, bogate tradicije in čim večje uporabe lokalne hrane tako za razvoj podeželja, našega zdravja in tudi za  varovanje okolja s kratkimi transportnimi potmi.«


Pri zajtrku je bilo slavnostno, predvsem pa prijetno in dobro.

V želji, da bi bil zajtrk na dnevnem redu vseh nas, se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli, da je za nami še en prijeten dogodek.


Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran

Fotogalerija