VRNITEV V VRTEC IN ŠOLO

Spoštovani starši!

Sredi meseca marca smo se iz varnostnih ukrepov, da bi zajezili širitev virusa COVID 19, poslovili od šole, preselili pouk po Vaših domovih in sedaj se po dolgih tednih šola znova odpira.

Najprej bi se Vam, spoštovani starši, rada še enkrat zahvalila, da ste poučevali, podpirali in sploh omogočili, da sta pouk in učenje potekala. Ne morem napisati, da je vse potekalo nemoteno, ker vem, da je delo z učitelji in vzgojitelji v okolju ustvarjenem za učenje nenadomestljivo.

Končno se bomo lahko z otroci vrtca in učenci prvega triletja videli. 18. maja pričnemo z delom v posebnih razmerah. 25. maja se nam pridružijo še devetošolci.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico, priporočila, navodila ter usmeritve NIJZ glede delovanja vrtcev in šol v novih razmerah.

Ker se učenci vračajo po dolgem času, bo to uvajalni čas. Poskrbeli bomo za čim prijetnejše vzdušje in za dobro počutje Vaših otrok.

Delo v oddelkih bo organizirano tako, da bo v skupinah do 15 otrok. Ministrstvo nam narekuje nov način dela in mi bomo pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje uredili po priporočilih, saj želimo ohraniti zdravje vseh soudeleženih.

Do 14. maja 2020 potrdite vaši razredničarki po elektronski pošti prisotnost otroka od 18.5.2020 dalje. 

Na obrazec, ki Vam ga bomo poslali, boste napisali, če Vaš otrok potrebuje jutranje varstvo in podaljšano bivanje (JV, PB: velja za učence 1. triletja). 

Zdaj pa še o poteku protokola ob vstopu v šolo.

Starši v šolo ne vstopate.

V šolo vstopate le starši učencev 1. r, in sicer z masko, roke si razkužite takoj na vhodu. Otroka pospremite ter čim hitreje odidete.

Starejši otroci se bodo samostojno preobuli in si nato umili roke.

Enako velja pri odhodu domov, zadrževanje v garderobi naj bo čim krajše.

Učitelji nosijo masko samo v stikih s starši, pri delu z otroki jih nimajo, saj bi to predstavljalo prevelik stres.

Učenci ne bodo nosili domov zvezkov in pripomočkov.

Poskrbeli bomo za higieno prostorov. Poskrbljeno bo za redno in temeljito zračenje po smernicah NIJZ ter za redno in dosledno umivanje rok.

V slučaju, če otrok med bivanjem v šoli zboli, mora počakati v izolaciji na Vaš čim hitrejši prihod ponj. Če otrok zboli za COVID 19, nas NUJNO obvestite o tem, da izvedemo vse nujne ukrepe, od dezinfekcije prostorov do takojšnega obvestila vsem staršem in pristojnim službam.

Kljub vsem ukrepom, ki jih moramo izvajati, se bomo potrudili za čim prijetnejše bivanje Vašega otroka v šoli. Strokovno in tehnično osebje se že pripravlja in komaj čakamo, da šolo napolnijo naši učenci.

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo preko elektronske pošte in telefona (vodstvo).


Lep pozdrav                                    Željka Ličan Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran

Ankaran, 10.5.2020