Nalezljive bolezni

Starši morajo o otrokovih nalezljivih boleznih obvestiti vrtec. Za posledice, ki bi nastale zaradi prikrivanja dejanskega zdravstvenega stanja otroka, prevzamejo starši popolno odgovornost za svojega in druge otroke. Otrok lahko pride v vrtec šele takrat, ko s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih.

Kdaj otrok ne sme v vrtec