Nalezljive bolezni

Starši morajo o otrokovih nalezljivih boleznih obvestiti vrtec. Za posledice, ki bi nastale zaradi prikrivanja dejanskega zdravstvenega stanja otroka, prevzamejo starši popolno odgovornost za svojega in druge otroke. Otrok lahko pride v vrtec šele takrat, ko s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/otroske_nalezljive_bolezni_v3-1.pdf   

https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/09/VKLJUCITEV-V-VRTEC_SOLO-PO-PREBOLELI-NALEZLJIVI-BOLEZNI-ALI-OKUZBI-SMERNICE.pdf