Vpis v vrtec

Starše, ki želijo vpisati otroka v Vrtec Ankaran za šolsko leto 2020/21, prosimo, da oddajo vlogo za vpis med 1. in 31. marcem 2020. Obrazec je dostopen tukaj, dobite pa ga lahko tudi v vrtcu ali šoli. Izpolnjen obrazec lahko oddate osebno pomočnici ravnateljice za vrtec Kristini Twrdy vsak delovni dan med 7. in 15. uro ali pa ga pošljete na naslov OŠV Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran. 

Otrok s posebnimi potrebami ima prednost pri sprejemu v vrtec na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Prednost ima prav tako otrok, za katerega starši predložite mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.