Vpis v vrtec

Starše, ki želijo vpisati otroka v Vrtec Ankaran za šolsko leto 2022/23, prosimo, da oddajo vlogo za vpis med 1. in 31. marcem 2022. Obrazec je dostopen  tukaj oziroma na spletni strani vrtca, rubrika starši, obrazci, vloge. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov OŠV Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran. 

Otrok s posebnimi potrebami ima prednost pri sprejemu v vrtec na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Prednost ima prav tako otrok, za katerega starši predložite mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.