Prehranske smernice v vrtcu

Prehranjevalne navade se oblikujejo z učenjem in zgledom, zato v vrtcu posvečamo veliko pozornosti kulturi prehranjevanja, samostojnosti, skrbi za zdravje in razvijanju osnovnih higienskih navad. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo priporočila Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Ravnamo se po HACCP-sistemu, kar vsem zagotavlja večjo varnost v celotni prehranski verigi. Prevladujejo jedi iz okolja in glede na letni čas. Prehrana vključuje vse glavne skupine živil v pravilnih razmerjih.