Prilagojena prehrana

Prilagojeno prehrano omogočamo na podlagi predpisane diete in priloženih pediatrovih navodil. Zdravniško navodilo velja do preklica. Starši s podpisom na hrbtni strani potrdijo njegovo veljavnost za tekoče leto do 15. septembra.