Vrste programov

Dnevni program

Dnevni program traja od 6 do 9 ur.

Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s tremi obroki – zajtrk, kosilo in popoldanska malica. Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur na dan.

Poldnevni program

Poldnevni program traja od 4 do 6 ur.

Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano z dvema obrokoma – zajtrk in kosilo. Otrok je lahko v vrtcu največ 6 ur na dan.

 

Vse pisne spremembe programov opravite pri pomočniku v. d. ravnateljice za vrtec, pričnejo pa veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu.


INFORMATIVNO ŠTEVILO O PROSTIH MESTIH ZA PREDŠOLSKE OTROKE, 

KI JIH ZAGOTAVLJA OŠV ANKARAN za šolski leti 2022/2023

 

Informativno število prostih mest za posamezno starostno obdobje:

Število prostih mest

  • prvo starostno obdobje:

0

  • drugo starostno obdobje:

11

 

Predvidena čakalna doba za sprejem otroka v vrtec 

(čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca):

Ni čakalne dobe