Svetovalna služba

Pri vzgoji in izobraževanju nudijo pomoč svetovalni delavci: pedagog, psiholog, specialni pedagog, logoped in drugi svetovalci, ki imajo sedež v vrtcu ali v zunanjih zavodih.

Svetovalna delavka nudi staršem in otrokom pomoč pri:

  • vključitvi otroka in navajanju na življenje v vrtcu,
  • vzgoji in otrokovem razvoju,
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, vedenjskih in čustvenih težav,
  • usmerjanju otrok, ki imajo težave in motnje v razvoju,
  • spodbujanju nadarjenega otroka,
  • posvetovanju ob novonastalih situacijah v družini in stiskah otroka (rojstvo bratca ali sestrice, selitev, odvisnost, razveza, smrt …),
  • strokovni pomoči otroku sposebnimi potrebami,
  • prehodu iz vrtca v šolo.

Svetovalna delavka v našem vrtcu je pedagoginja Mateja Rejc

Telefon: 05 662 66 83