Prinašanje hrane v vrtec

Prinašanje hrane v vrtec je dovoljeno le ob rojstnih dnevih otrok. Rojstne dneve praznujemo s svežim, suhim sadjem, naravnimi sokovi in zdravim industrijskim pecivom z ustrezno deklaracijo.

Prinašanje hrane in pijače v vrtec ob rojstnih dnevih otrok