Skrb za zdravje

Zdravje v otroštvu je zelo pomembno, saj vpliva na zdravje v celotnem življenju posameznika.

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je zato osrednja naloga vseh zaposlenih v vrtcu, kjer oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na zdravje in počutje nas vseh. Skrbimo za ohranjanje zdravja otrok, za njihovo varnost in za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Otroke seznanjamo z varnim in zdravim načinom življenja. Pri tem upoštevamo, da sta gibanje in igra otrokovi primarni potrebi ter bistveni za ohranjanje zdravja.

Za zdravje v vrtcu skrbimo tudi tako, da:

  • redno prezračujemo prostore,
  • razvijamo veselje do gibanja pri otrocih in odraslih,
  • si redno in temeljito umivamo roke,
  • vzdržujemo higieno igrač in prostorov,
  • omogočimo otrokom počitek,
  • neprimerno obutim osebam preprečimo vstop v igralnice.