VABILO NA VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu vašega otroka v 1. razred za šolsko leto 2020/21.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so starši dolžni vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let. Letos vpisujemo otroke, rojene v letu 2014.

Vaš naslov stalnega oz. začasnega bivališča sodi v šolski okoliš Osnovne šole in vrtca Ankaran.

Tudi v primeru, da želite svojega otroka vpisati na drugo šolo (npr. v primeru selitve) ali pa bi šolanje odložili iz utemeljenih razlogov, je potrebno otroka najprej vpisati v našo šolo, pri vpisu pa nas pisno obvestite o vaši nameri.

Vpis  otrok v 1. razred osnovne šole bo potekal

v TOREK, 11. februarja  2020, od 8.00 do 16.30 ure in v SREDO, 12. februarja od 8.00 do 15.00 ure

v pisarni šolske svetovalne delavke.

Starše prosimo, da k vpisu s seboj na vpogled prinesete otrokov osebni dokument.

Morebitno zadržanost sporočite na elektronski naslov: mateja.rejc@osv-ankaran.si.

Natečaj EX-TEMPORE 2005

Vljudno vabljeni.

Šolska svetovalna delavka                                                                        Ravnateljica

Mateja Rejc                                                                                                  Željka Ličan Adamčič