Povratek v vrtec in šolo

Ministrica Simona Kustec je napovedala, da bomo od 18. maja postopno začeli sproščati ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja. Šlo bo za postopno sproščanje, kar pomeni, da bomo najprej zagotovili pogoje za odprtje vrtcev in prve triade. Potem bodo sledili še učenci devetih razredov, da se tudi njim poskuša zagotoviti, da bodo končali svoje osnovnošolsko izobraževanje v učilnicah. 

Vsi preostali učenci bodo nadaljevali šolanje na domu oziroma na daljavo in na ta način tudi zaključili šolsko leto. Vse smernice in navodila v zvezi s tem so že sprejete. Po njih se šolanje že izvaja ta trenutek in se bo tako tudi dokončalo.

Ko bo vse to pripravljeno, bomo o tem najprej obveščeni vsi pristojni. Šole, vrtci in zaposleni bomo imeli dovolj časa, da se tako na individualni kot na organizacijski ravni ustrezno pripravimo na ponovno odprtje.

Potrebno bo zagotoviti tudi zaščitno opremo in vse druge pogoje, za to, da se bo zanesljivo in varno lahko vstopilo nazaj v organizirane oblike vzgoje in izobraževanja.

Vse podrobnosti Vam bomo sporočili, ko jih bomo prejeli s strani MIZŠ.

Jutri praznujemo praznik dela. Letošnji je prav poseben, saj se je oblika našega dela močno spremenila. Vsekakor je zaslužen in vsem želim vesel 1.maj.

                                                                                            

                                                                                              Željka Ličan Adamčič,

                                                                                            ravnateljica OŠV Ankaran