Podaljšane jesenske počitnice

                    

Dragi učenke in učenci, spoštovani starši,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS dne, 30. 10. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. 

Navedba sklepa:

»Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja SKLEP o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21 I. Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020. II. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

 Kako se bo šolsko leto nadaljevalo po 8. novembru, vam bomo sporočili ob koncu tega tedna.

V tem času poskrbite, da ostanete zdravi, da se posvetite igri, malo tudi učenju in branju.

Želim si, da se čim prej vidimo in nadaljujemo z dejavnostmi v vrtcu in s poukom v šoli.


                            Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran