ponedeljek, 29. marec 2021

Pouk na daljavo in nujno varstvo

Spoštovani!


V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.
V vrtcu bo organizirano nujno varstvo, prav tako za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.


Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu oz šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.


Prijave bomo zbirali od torka, 30.3.2021. Za vrtec bo prijave zbirala Kristina Twrdy, pomočnica za vrtec. Za nujno varstvo učencev od 1. do 3. r. pa bomo zbirali prijave v tajništvu (tajnistvo@osv-ankaran.si) do srede, 31. 3. 2021, do 9.00.


Hvala za razumevanje in pripravljenost na ponovni prehod šolanja na daljavo.


Lep pozdrav!


Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran