Skupine


Skupine otrok in strokovni delavci v šolskem letu 2020/2021


Skupina ŠKOLJKA (1–2)

Vzgojiteljica Suzana Frank

Pomočnica vzgojiteljice Ljubica Hozjan

Telefon v igralnici 05 614 60 67

 

Skupina MORSKA ZVEZDA (1–3)

Vzgojiteljica Sara Babič

Pomočnica vzgojiteljice Mojca Bjelkić

Telefon v igralnici 05 614 60 66

 

Skupina MORSKI JEŽEK (2–3)

Vzgojiteljica Alenka Šinkovec

Pomočnica vzgojiteljice Melita Džafić

Telefon v igralnici 05 614 60 60

 

Skupina RAKOVICA (2–4)

Vzgojiteljica Karin Toškan

Pomočnica vzgojiteljice Nevenka Dilica

Telefon v igralnici 05 614 60 64

 

Skupina MORSKA ŽELVA (3–4)

Vzgojiteljica Teodora Juriševič

Pomočnica vzgojiteljice Ingrid Kren

Telefon v igralnici 05 614 60 63

 

Skupina RIBA (4–5)

Vzgojitelj Matej Babič

Pomočnica vzgojitelja Tadeja Jerebica

Telefon v igralnici 05 61 460 62

 

Skupina DELFIN (5–6)

Vzgojiteljica Zorica Krstič

Italijansko govoreča vzgojiteljica Franka Cah Jakac

Telefon v igralnici 05 61 460 61

 

Pomagali nam bodo tudi pom. vzgojitelji

Valentina Šukljan

Urška Žigante

Matjaž Karlovčec