Skupine

Skupina 1

Starostno obdobje 1–2 let

Vzgojiteljica: Suzana Frank

Pomočnica vzgojiteljice: naknadno

Telefon: 05 61 460 67

 

Skupina 2

Starostno obdobje 1–3 let

Vzgojiteljica: Jadranka Primožič

Pomočnica vzgojiteljice: Nevenka Dilica 

Telefon: 05 61 460 66


Skupina 3

Starostno obdobje 2–3 let

Vzgojiteljica: Zorica Krstič

Pomočnik vzgojiteljice: Matej Babič 

Telefon: 05 61 460 60


Skupina 4

Starostno obdobje 2–4 let

Vzgojiteljica: Marija Balažič

Pomočnica vzgojiteljice: Maja Maljković

Telefon: 05 61 460 64


Skupina 5

Starostno obdobje 3–5 let

Vzgojiteljica: Fausta Katarinčič

Pomočnica vzgojiteljice: Franka Jakac

Telefon: 05 61 460 63


Skupina 6

Starostno obdobje 4–5 let

Vzgojiteljica: Teodora Juriševič

Pomočnica vzgojiteljice: Tadeja Jerebica

Telefon: 05 61 460 62


Skupina 7

Starostno obdobje 5–6 let

Vzgojiteljica: Karmen Bandelj

Pomočnica vzgojiteljice: Valentina Šukljan

Telefon: 05 61 460 61