Zaposleni

Vodstvo 

Ravnateljica: Željka Ličan Adamčič

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Telefon: 05 662 66 81


Pomočnica ravnateljice za vrtec in vodja zdravstveno-higienskega režima:
Kristina Twrdy

Uradne ure: sreda, od 7.00 do 15.00

Telefon: 05 662 66 82

Zbornica vrtca: 05 614 60 55


Strokovni delavci

Andreja Božič: organizatorica prehrane v vrtcu

Mateja Rejc: svetovalna delavka

Zorica Krstič: vzgojiteljica

Karmen Bandelj: vzgojiteljica

Maja Maljković: vzgojiteljica

Teodora Juriševič: vzgojiteljica

Fausta Katarinčič: vzgojiteljica

Jadranka Primožič: vzgojiteljica

Suzana Frank: vzgojiteljica

Matej Babič: pomočnik vzgojiteljice

Amera Mešić: pomočnica vzgojiteljice

Ingrid Kren: pomočnica vzgojiteljice

Urška Pinter: pomočnica vzgojiteljice

Franka Cah Jakac: pomočnica vzgojiteljice

Alenka Černe: pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)

Nevenka Dilica: pomočnica vzgojiteljice

Tadeja Jerebica: pomočnica vzgojiteljice

Valentina Šukljan: pomočnica vzgojiteljice


Administrativno-tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Sara Valenčič

Računovodja: naknadno

Hišnik: Miha Franca

Kuhinjsko osebje: Lilijana Matić, Zvezdana Relatić, Darja Trčalek, 

Čistilke: Nataša Pavlič, Nada Pejić 

Perica: Jadranka Kodrič