Šolsko gradivo

Delovni zvezki

Seznam veljavnih delovnih zvezkov objavi šola na koncu posameznega šolskega leta za naslednje šolsko leto.

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017

Učbeniki

Zavod ustanovi učbeniški sklad, njegovo upravljanje pa določi minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

Učbeniški skladi bodo obnovljeni do konca leta 2017, neveljavnih učbenikov v šoli ne bo. Do konca leta 2016 bo MIZŠ pripravil nov, celovit in trajnostno vzdržen model na področju učbeniške politike. Cilj je sistematično urediti učbeniške sklade.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2016/2017