Šolsko gradivo

Delovni zvezki in učni pripomočki

Seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov objavi šola na koncu posameznega šolskega leta za naslednje šolsko leto.

IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

Učbeniški sklad

Šola ima učbeniški sklad, v katerega je vključen izbor učbenikov, objavljenih v Katalogu učbenikov za osnovne šole. Iz učbeniškega sklada si učenke in učenci lahko izposojajo učbenike brezplačno. Prejmejo jih v prvih dveh tednih v septembru.