Šolsko gradivo

Pri pouku posameznih predmetov potrebuješ zvezke, delovne zvezke oz. delovne učbenike, učbenike in berila ter drugo učno gradivo.

V šoli deluje učbeniški sklad, ki ti omogoča, da si lahko za posamezno šolsko leto izposodiš učbenike in berilo v šoli.

Seznam obveznih učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2016/17:

Seznam učbenikov za šolsko leto 2016/2017

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017