torek, 30. maj 2017

Pohod skupine 2-3 letnih otrok

Otroci so odšli z Zorico in Matejem na Iskro. Dolgo pot so zmogli brez težav.

S prijatelji svojimi zrem v daljavo,

bistro oko imam in čisto imam glavo.

S prijatelji svojimi, z roko v roki,

skupaj v prihodnost, skupaj na poti.

(Igor Vuga)