4. a

Razredničarka: ELDA RADOVAC

Sorazrednik: Nataša Jerman

Ostali strokovni delavci, ki poučujejo v oddelku po predmetnih področjih:

Predmetno področjeStrokovni delavec
ITDMirjam Valentič
TJANataša Jerman
GUMIgor Smolnik
ŠPORomina Umer ( dodatni učitelj pri  športu  enkrat tedensko)