3. a

Razredničarka: ANITA SAKSIDA

Sorazrednik: Sandra Skomina

Ostali strokovni delavci, ki poučujejo v oddelku po predmetnih področjih:

Predmetno področjeStrokovni delavec
ITDMirjam Valentič
ID TJA
Nataša Jerman
ŠPOPeter Mićović
Romina Umer ( dodatni učitelj pri  športu  enkrat tedensko)