2. a

Razredničarka: NIVES KRAJNIK

Sorazrednik: Smiljana Švara

Ostali strokovni delavci, ki poučujejo v oddelku po predmetnih področjih:

Predmetno področjeStrokovni delavec
ITDMirjam Valentič
TJANataša Jerman
ŠPORomina Umer ( dodatni učitelj pri  športu  2 uri tedensko)