1. b

Razredničarka: MOJCA SRPČIČ

Sorazrednik: Dušanka Kozlovič

Druga strokovna delavka: Sonja Ljuca

Ostali strokovni delavci, ki poučujejo v oddelku po predmetnih področjih:

Predmetno področjeStrokovni delavec
ITDMirjam Valentič
NIP TJANataša Jerman