Popravni izpiti v avgustu 2017

Predmet
Datum
Lokacija 
Ura
Angleščina
23. 8. 2017

Učilnica angleščine
9.30 pisni del izpita
11.30 ustni del izpita
Italijanščina

23. 8. 2017

Učilnica glasbe
10.30 pisni del izpita
11.30 ustni del izpita
Matematika
24. 8. 2017

Učilnica matematike
8.00 pisni del izpita
9.00 ustni del izpita (9. r.)
9.30 ustni del izpita (8. r.)