Nastop dela nove ravnateljice

V ponedeljek, 3. 4. 2017 prične z vodenjem zavoda nova ravnateljica Željka Ličan Adamčič. Naloge pomočnice ravnateljice za vrtec pri šoli pa bo opravljala Kristina Twrdy.