10.04.2017

Učenje v naravi

Prvošolci se radi učijo, saj njihova vedoželjnost nima meja. Toliko lepše pa se je učiti na igrišču, na sprehodu,...

V prvem tednu aprila smo kar nekaj ur izvedli na prostem.


Fotogalerija